PRACOVAT ZNAMENÁ ŽÍT

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří uživatelé sociální služby Centra denních služeb a zaměstnanci pracovních dílen v o.s. IZAP. Jedná se o dospělé lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popřípadě s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech.

O projektu

Projekt „Pracovat znamená žít“ nabízí ucelený komplex aktivit vedoucí k vytvoření pracovních návyků a následnému zaměstnání (uživatelé sociální služby Centra denních služeb), popřípadě udržení se na chráněném pracovním místě v pracovních dílnách o.s. IZAP-Slunečnice (zaměstnanci pracovních dílen).

Cíle projektu:

–         vytvoření 2 pracovních míst pro min. 4 uživatele sociální služby,

–         udržení 10 chráněných prac. míst pro 10 zaměstnanců prac. dílen o.s. IZAP,

–         zvýšení uplatnitelnosti 25 osob na chráněném, popř. volném trhu práce,

–         podpoření o.s. IZAP – Slunečnice.

Doba realizace

Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a bude ukončen 31. 3. 2015.

Kontakty

Bc. Miluška Zvonařová           Mgr. Sylvie Osičková
koordinátor projektu           realizátor projektu
577 434 602                                        736 774 469

Projekt organizuje občanské sdružení IZAP a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.
loga