KAVÁRNU SLUNEČNICE, DÍLNY I SOCIÁLNÍ SLUŽBU OD 1. KVĚTNA 2018 PROVOZUJE CSP ZLÍN, O.P.S., VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WEBU: http://www.cspzlin.cz/

Historie

Občanské sdružení IZAP založily v roce 1992 dvě vychovatelky speciální školy ve Zlíně, za účelem plnohodnotného a alternativního trávení volného času dětí, které žily v péči sociálních ústavů, dětských domovů a rodin. Nejprve se zaměřily na pořádání různých poznávacích, ozdravných a pobytových zájezdů, následovalo hraní divadelních představení, muzikálů, zábavných scének.
Divadelní představení v podání herců s mentálním postižením se časem přesunula ze Zlínska do Prahy, do divadel Semafor, Divadla Komedie, Karlínku, Velkého sálu pražské Lucerny. Zrodil se dnes již tradiční koncert pod názvem „Chceme žít s vámi“.
Díky velkému rozvoji společnosti v devadesátých letech se začala rodit nová přátelství, budovaly se „nové mosty poznání“. Děti do roku 1991 uzavřené v ústavech sociální péče, začaly cestovat: s o. s. IZAP byly na Mallorce, Ibize, v Chorvatsku, Itálii.
V roce 2001 rozšířilo o.s. IZAP své aktivity o moderní typ chráněných a sociálně terapeutických dílen. Projekt byl nazván „Netradiční centrum Slunečnice“. Pro zlínské občany se otevřela kavárna s barem a velkou zahradou, zaměřená na cílovou skupinu mladé rodiny s dětmi – s netradiční obsluhou lidí s mentálním postižením. Velkou podporou pro sdružení se stala finanční dotace z prostředků ESF a SROP EU, díky nimž IZAP posílil budování kapacity zařízení, dovzdělal své zaměstnance a rozšířil své služby o kadeřnictví, kosmetiku a pedikúru.

Rok 2007 se stal důležitým mezníkem, proběhla registrace poskytovaných sociálních služeb:

 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Centrum denních služeb

Název Netradiční centrum Slunečnice byl z důvodu registrace změněn na „Integrované centrum Slunečnice“. V roce 2007 byla také, díky finančním prostředkům získaným během dnes už tradiční benefiční sbírkové Akce Cihla, otevřena tréninková a chráněná mýdlárna.

Od 1. ledna 2010 má o.s. IZAP registrovánu pouze jednu sociální službu: Centrum denních služeb.

Centrum denních služeb:
V rámci této sociální služby připravuje dospělé osoby s mentálním postižením na samostatný život s důrazem na budoucí pracovní začlenění a péči o domácnost. Důležitou roli hraje v programu Centra denních služeb také vzdělávání a kulturní, sportovní či volnočasové aktivity.
Centrum denních služeb samozřejmě velmi úzce spolupracuje s dílnami provozujícími chráněná pracovní místa o. s. IZAP, ve kterých mají možnost uživatelé sociální služby po zapracování získat zaměstnání a posunout se tak k běžnému životu, jaký vedou jejich vrstevníci.

Chráněná pracovní místa:
O. s. IZAP provozuje v současné době 10 tréninkových dílen, kde zaměstnává osoby s mentálním popř. kombinovaným postižením.

Jsou to tyto dílny:

 • Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
 • Úklidová dílna
 • Zahradnická dílna
 • Technická dílna
 • Prodejní galerie
 • Keramika
 • Mýdlárna
 • Kreativní dílna
 • Gastrodílna
 • Výroba buttonů (odznaků, placek)

Od roku 2009 spolupracuje o. s. IZAP s dobrovolnickou organizací ADRA, jejichž proškolení dobrovolníci se podílejí na volnočasových, kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivitách Centra denních služeb.

V roce 2010 jsme zahájili také spolupráci s další dobrovolnickou organizací SAMARI. Dobrovolníci jsou podporou pro zaměstnance s mentálním postižením v chráněných dílnách o.s. IZAP a pomáhají při různých akcích organizace (Zlínská Akce Cihla, Barman roku, Ples).

 

Činnosti a aktivity v roce 2011

Činnosti a aktivity v roce 2010

Činnosti a aktivity v roce 2009

Činnosti a aktivity v roce 2008

Činnosti a aktivity v roce 2007

Činnosti a aktivity v roce 2006

Činnosti a aktivity v roce 2005

Činnosti a aktivity v roce 2004

Činnosti a aktivity v roce 2003

Činnosti a aktivity v roce 2002

Činnosti a aktivity v roce 2001