KAVÁRNU SLUNEČNICE, DÍLNY I SOCIÁLNÍ SLUŽBU OD 1. KVĚTNA 2018 PROVOZUJE CSP ZLÍN, O.P.S., VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WEBU: http://www.cspzlin.cz/

DOBROVOLNICTVÍ, ODBORNÉ PRAXE, STÁŽE

slunečnice JE OD ROKU 2001 KONTAKTNÍM MÍSTEM PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICKOU ČINNOST.

KDO JE DOBROVOLNÍK?
„OBYČEJNÝ ČLOVĚK, KTERÝ DĚLÁ NEOBYČEJNÉ VĚCI.“ DOBROVOLNICTVÍ JE SVOBODNĚ ZVOLENÁ ČINNOST, KONANÁ VE PROSPĚCH DRUHÝCH BEZ NÁROKU NA ODMĚNU. DOBROVOLNÍK DÁVÁ ČÁST SVÉHO ČASU, ENERGIE A SCHOPNOSTÍ VE PROSPĚCH ČINNOSTI, KTERÁ JE ČASOVĚ I OBSAHOVĚ VYMEZENA.

ZA TUTO ČINNOST NEDOSTÁVÁ FINANČNÍ ODMĚNU, ALE ČASTO NEDOCENITELNÝ DOBRÝ POCIT Z POMOCI OSTATNÍM, ZÍSKÁVÁ ZKUŠENOSTI A NEZŘÍDKA I PŘÁTELSTVÍ. DOBROVOLNÍKEM SE V O.S. IZAP MŮŽE STÁT KDOKOLIV, JEHOŽ VĚK JE NAD 16 LET, V PŘÍPADĚ PRÁCE S KLIENTY 18 LET, A ZTOTOŽŇUJE SE S POSLÁNÍM A CÍLI ORGANIZACE.

OD ROKU 2009 SPOLUPRACUJE IZAP S DOBROVOLNICKOU ORGANIZACÍ ADRA, JEJÍŽ PROŠKOLENÍ DOBROVOLNÍCI SE PODÍLEJÍ na aktivitách přímo s konkrétními uživateli Centra denních služeb.

V roce 2010 byla také zahájena spolupráce s dobrovolnickou organizací SAMARI. Dobrovolníci jsou podporou pro zaměstnance s mentálním postižením na chráněných pracovních místech IZAP a pomáhají při různých akcích (prodej na trzích, koncerty, benefiční akce…).

ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ:

1. Krátkodobé a jednorázové aktivity – jedná se především o pomoc na konkrétních akcích IZAP, jako například výpomoc s prodejem na trzích, benefičních koncertech, na organizaci sportovních a kulturních akcí, jednorázová pomoc při výrobě či kompletaci zakázky atd.

2. Dlouhodobé aktivity – při dlouhodobé dobrovolné pomoci se může dobrovolník zapojit v různých oblastech:

– Individuální práce s uživatelem sociální služby – je mu přidělen jeden klient (uživatel sociální služby Centrum denních služeb), který vyžaduje vyšší míru podpory při veškerých aktivitách. Dobrovolník prochází s uživatelem všemi dílnami, pomáhá mu se všemi činnostmi. Dobrovolník pro tuto činnost potřebuje potravinářský průkaz. Pokud ho nemá, neúčastní se s klientem pracovní terapie v kavárně Slunečnice, popř. nácviku vaření.

– Pomoc při výrobě v dílnách – v případě, že dobrovolník nemá zájem pracovat s uživateli sociálních služeb, ale chtěl by pomoci s výrobou v některé dílně.

– Skupinová práce s uživateli soc. služeb – pokud má dobrovolník specifické schopnosti, znalosti, které by chtěl při práci s uživateli soc. služeb uplatnit, vede (pod metodickým vedením speciálního nebo sociálního pedagoga) skupinové vzdělávání, kroužky, dle vlastní iniciativy a potřeb IZAP. (např. kurz PC, výtvarné, ekologické a hudební aktivity, kurz angličtiny atd.)

ODBORNÉ PRAXE, STÁŽE

Na praxe a stáže jsou přijímáni po domluvě s koordinátorem dobrovolníků, praxí a stáží studenti středních odborných, vyšších a vysokých škol s odpovídajícím zaměřením (sociální, zdravotní, pedagogické, popř. ekonomické, za předpokladu, že se zabývají ekonomikou neziskové organizace a se svolením ředitelky IZAP).

ZAMĚSTNANCŮM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NABÍZÍME MOŽNOST ABSOLVOVAT V NAŠEM ZAŘÍZENÍ ODBORNOU STÁŽ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DLE ZÁKONA Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

PRACOVNÍ STÁŽ JE ZPOPLATNĚNA DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU:

Ceník poplatků praxí, stáží, exkurzí

TZV. TRANZITNÍ PROGRAM
„UKAŽME ZDRAVÝM LIDEM, ŽE JSME SCHOPNI PRACOVAT SAMOSTATNĚ SPOLEČNĚ S NIMI!“

POSLÁNÍM PROGRAMU TRANZIT JE POMOCI PŘIPRAVIT ABSOLVENTY PRAKTICKÝCH A SPECIÁLNÍCH ŠKOL NA PŘECHOD ZE ŠKOLY DO ZAMĚSTNÁNÍ.

PRO PRÁCI S KLIENTY JE TŘEBA PŘI PRACOVNÍCH TERAPIÍCH (NAPŘ. V KAVÁRNĚ, MÝDLÁRNĚ, KERAMICE, ATD.) VLASTNIT PLATNÝ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ!

 

POKUD MÁTE ZÁJEM STÁT SE DOBROVOLNÍKEM NEBO SI CHCETE SPLNIT ODBORNOU PRAXI ČI STÁŽ, KONTAKTUJTE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ, PRAXÍ A STÁŽÍ:

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA: BC. PETRA PAVELÁKOVÁ

MOBIL: 731 400 617

E-MAIL: SLUNECNICESLUZBY@CSPZLIN.CZ