Rozloučení paní ředitelky Milušky Zvonařové a organizace IZAP

 

Vážení slunečnicoví přátelé,

chtěla bych vám oznámit změnu, ke které jsme se rozhodli po velmi dlouhém zvažování a několika jednáních s potencionálními novými řediteli Slunečnice. Rozhodla jsem se po 17 letech činnosti Slunečnice odejít do důchodu, a firmu předat k 1.5.2018 na základě uzavřené „Dohody o převodu činnosti, majetku a práv“ organizaci, kterou znám, která se dlouhodobě věnuje jak poskytování sociálních služeb, tak provozování chráněných pracovních míst, dříve chráněných dílen. Jedná se o Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.  Ředitelem je Ing. Milan Antoš, jeho zástupkyní Mgr. Radka Jurečková. Všechny činnosti IZAP Slunečnice z.ú.  na Morýsově domě zůstanou zachovány, i s názvem „Slunečnice“ (známou a silnou značkou). Kavárnu navštěvuje čím dál méně hostů a není schopna si ani z poloviny na sebe vydělat. Tady to bude záležet na vás, jestli si veřejnost kavárnu přeje a bude nejen více navštěvovaná, ale i méně využívaná pouze jako hřiště, pískoviště, herna pro děti, bez objednání si pití či občerstvení. Učí se zde obsluhovat lidé se znevýhodněním, je na každém z nás, jestli tuto činnost svou návštěvou podpoříme a zachováme tak jedinečnou zahradní kavárnu ve Zlíně.

Dovolím si zde poděkovat všem mým kolegům, přátelům, sponzorům, rodině, pracovníkům města, kraje, úřadu práce. Bez jejich vstřícnosti a pochopení by Slunečnice nevznikla. Nejvíce mi pomáhaly a pracovaly se mnou dlouhodobě mé dvě dcery, Sylvie a Zojka, jim děkuji, že jsme to jako matka s dětmi vůbec tak dlouho daly, fungovaly jako kvalitní pracovní tým a firmu vedly se stejným cílem: k soběstačnosti a samostatnosti lidí se znevýhodněním.

Přeji Slunečnici hodně dalších úspěšných let a panu řediteli trpělivost při shánění financí, práce a zakázek od firem, a hlavně pohodu v komunikaci se zaměstnanci i klienty.

Hodně štěstí v životě vám všem, s úctou a láskou Miluška Zvonařová, ředitelka IZAP Slunečnice z.ú.